Điện lạnh

675 sản phẩm trong danh mục.

Tủ Lạnh Funiki FR- 51CD (50L)

Tủ Lạnh Funiki FR- 51CD (50L)

2.250.000 
Tủ Lạnh Funiki FR- 71CD ( 70L)

Tủ Lạnh Funiki FR- 71CD ( 70L)

2.400.000 
Tủ lạnh Funiki FR – 91CD ( 90L)

Tủ lạnh Funiki FR - 91CD ( 90L)

2.700.000 
Tủ lạnh Funiki FR -125CI (125L)

Tủ lạnh Funiki FR -125CI (125L)

3.650.000 
Tủ lạnh Funiki FR- 132CI ( 130L)

Tủ lạnh Funiki FR- 132CI ( 130L)

3.850.000 
Tủ lạnh Funiki FR-152CI (150L)

Tủ lạnh Funiki FR-152CI (150L)

4.250.000 
Tủ lạnh Funiki FR-182CI ( 180L)

Tủ lạnh Funiki FR-182CI ( 180L)

4.300.000 
Tu lạnh Funiki FR-212CI ( 210L)

Tu lạnh Funiki FR-212CI ( 210L)

4.730.000 
Tủ đông Funiki 3 cửa HCF-1300S1PĐ3 (742 Lít)

Tủ đông Funiki 3 cửa HCF-1300S1PĐ3 (742 Lít)

14.800.000 
Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-1100S1PĐ2 (588 Lít)

Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-1100S1PĐ2 (588 Lít)

11.800.000 
Tủ đông trưng bày Funiki 2 cửa HCF-680S1PĐG (355 Lít)

Tủ đông trưng bày Funiki 2 cửa HCF-680S1PĐG (355 Lít)

10.100.000 
Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-830S1PĐ2 (434 Lít)

Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-830S1PĐ2 (434 Lít)

10.000.000 
Tủ đông trưng bày Funiki 2 cửa HCF-500S1PĐG (273 Lít)

Tủ đông trưng bày Funiki 2 cửa HCF-500S1PĐG (273 Lít)

9.200.000 
Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-655S2PĐ (270 Lít)

Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-655S2PĐ (270 Lít)

5.600.000 
Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-665S1PĐ (352 Lít)

Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-665S1PĐ (352 Lít)

5.500.000 
Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-505S2PĐ (205 Lít)

Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-505S2PĐ (205 Lít)

5.200.000 
Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-655S2NN (270 Lít)

Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-655S2NN (270 Lít)

5.100.000 

Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-665S1NN (352 Lít)

5.000.000 
Tủ đông Funiki 1 cửa HCF-500S1NN (252 Lít)

Tủ đông Funiki 1 cửa HCF-500S1NN (252 Lít)

4.900.000 
Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-600S2PĐ (240 Lít)

Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-600S2PĐ (240 Lít)

4.900.000 
1 2 33 34

HOTLINE

0986.528.868

HOTLINE

0912.266.167

HOTLINE

0986.518.811
0986.528.868
Chat Mua Hàng