• Giới thiệu sản phẩm bếp gas dương kính AB-750A

    – Hệ thống đánh lửa magneto
    – Điếu inox 304 cao cấp
    – PEP đồng mũ Þ82 P82 siêu bền
    – Kiềng gọng rời dĩa inox
    – Khung inox mặt kính

Đánh giá