Giới thiệu sản phẩm bếp gas AB-750B

– Hệ thống đánh lửa magneto
– Điếu inox 304 cao cấp
– PEP đồng mũ Þ82 P82 siêu bền
– Kiềng gọng rời dĩa inox
– Khung inox mặt kính

Đánh giá