Giới thiệu sản phẩm Bếp gas dương kính AB-800B

– Hệ thống đánh lửa magneto
– Điếu inox 304 cao cấp
– PEP đồng mũ Þ80, Þ90 siêu bền
– Kiềng gọng rời dĩa inox
– Khung inox nẹp kính mặt kính

Đánh giá