Điều hòa Daikin

22 sản phẩm trong danh mục.

  Điều hòa Daikin FTKC60TVMV 1 chiều inverter 20500 BTU – Chính hãng

  Điều hòa Daikin FTKC60TVMV 1 chiều inverter 20500 BTU - Chính hãng

  25.890.000 
  Điều Hòa Daikin 1 Chiều FTC60NV1V 22000 BTU – Chính Hãng

  Điều Hòa Daikin 1 Chiều FTC60NV1V 22000 BTU - Chính Hãng

  20.990.000 
  Điều Hòa Daikin 2 Chiều Inverter FTXV25QVMV 9000 BTU – Chính Hãng

  Điều Hòa Daikin 2 Chiều Inverter FTXV25QVMV 9000 BTU - Chính Hãng

  13.190.000 
  Điều Hòa Daikin 1 Chiều Inverter FTKC25TVMV 8500 BTU – Chính Hãng

  Điều Hòa Daikin 1 Chiều Inverter FTKC25TVMV 8500 BTU - Chính Hãng

  9.890.000 
  Điều Hòa Daikin 1 Chiều Inverter FTKC25TAVMV 8500 BTU – Chính Hãng

  Điều Hòa Daikin 1 Chiều Inverter FTKC25TAVMV 8500 BTU - Chính Hãng

  9.890.000 
  Điều Hòa Daikin 2 Chiều Inverter FTXV35QVMV 12000 BTU – Chính Hãng

  Điều Hòa Daikin 2 Chiều Inverter FTXV35QVMV 12000 BTU - Chính Hãng

  15.390.000 
  Điều Hòa Daikin 2 Chiều Inverter FTXV50QVMV 18000 BTU – Chính Hãng

  Điều Hòa Daikin 2 Chiều Inverter FTXV50QVMV 18000 BTU - Chính Hãng

  23.690.000 
  Điều Hòa Daikin 2 Chiều Inverter FTXV60QVMV 22000 BTU – Chính Hãng

  Điều Hòa Daikin 2 Chiều Inverter FTXV60QVMV 22000 BTU - Chính Hãng

  32.890.000 
  Điều Hòa Daikin 2 Chiều Inverter FTXV71QVMV 24000 BTU – Chính Hãng

  Điều Hòa Daikin 2 Chiều Inverter FTXV71QVMV 24000 BTU - Chính Hãng

  36.990.000 
  Điều Hòa Daikin 1 Chiều Inverter FTKC35TAVMV 12.000 BTU – Chính Hãng

  Điều Hòa Daikin 1 Chiều Inverter FTKC35TAVMV 12.000 BTU - Chính Hãng

  11.890.000 
  Điều Hòa Daikin FTKC71TVMV 1 Chiều Inverter 24000 BTU – Chính Hãng

  Điều Hòa Daikin FTKC71TVMV 1 Chiều Inverter 24000 BTU - Chính Hãng

  29.290.000 
  Điều Hòa Daikin FTKQ50SVMV 1 Chiều Inverter 17100 BTU – Chính Hãng

  Điều Hòa Daikin FTKQ50SVMV 1 Chiều Inverter 17100 BTU - Chính Hãng

  18.190.000 
  Điều hòa Daikin FTKC60SVMV 1 chiều Inverter 21000BTU – Chính hãng

  Điều hòa Daikin FTKC60SVMV 1 chiều Inverter 21000BTU - Chính hãng

  25.190.000 
  Điều hòa Daikin FTHM60HVMV 2 chiều inverter 20,500 BTU – Chính hãng

  Điều hòa Daikin FTHM60HVMV 2 chiều inverter 20,500 BTU - Chính hãng

  23.490.000 
  Điều hòa Daikin FTHM71RVMV 2 chiều inverter 24.000 BTU – Chính hãng

  Điều hòa Daikin FTHM71RVMV 2 chiều inverter 24.000 BTU - Chính hãng

  32.490.000 
  Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9 1 chiều 11000 BTU – Chính hãng

  Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9 1 chiều 11000 BTU - Chính hãng

  9.890.000 
  Điều hòa Daikin FTHF25RAVMV 2 chiều inverter 8500 BTU – Chính hãng

  Điều hòa Daikin FTHF25RAVMV 2 chiều inverter 8500 BTU - Chính hãng

  11.090.000 
  Điều hòa Daikin FTHF35RAVMV 2 chiều inverter 11.900 BTU – Chính hãng

  Điều hòa Daikin FTHF35RAVMV 2 chiều inverter 11.900 BTU - Chính hãng

  13.490.000 
  Điều Hòa Daikin FTC25NV1V 1 Chiều 9300 BTU – Chính Hãng

  Điều Hòa Daikin FTC25NV1V 1 Chiều 9300 BTU - Chính Hãng

  7.690.000 
  Điều Hòa Daikin FTC35NV1V 1 Chiều 11100 BTU – Chính Hãng

  Điều Hòa Daikin FTC35NV1V 1 Chiều 11100 BTU - Chính Hãng

  9.990.000 
  1 2

  HOTLINE

  0986.528.868

  HOTLINE

  0912.266.167

  HOTLINE

  0986.518.811

  HOTLINE

  038.338.3836

  HOTLINE

  0918.855.196
  0986.528.868
  Chat Mua Hàng