Tủ đông

86 sản phẩm trong danh mục.

Tủ đông đứng Hòa Phát HUF 300SR1 106 lít 4 ngăn

Tủ đông đứng Hòa Phát HUF 300SR1 106 lít 4 ngăn

4.700.000 
Tủ đông đứng Hòa Phát HUF 350SR1 147 lít 5 ngăn

Tủ đông đứng Hòa Phát HUF 350SR1 147 lít 5 ngăn

5.700.000 
Tủ đông Hòa Phát HCF 516S1N1, 252L 1 ngăn đông dàn nhôm

Tủ đông Hòa Phát HCF 516S1N1, 252L 1 ngăn đông dàn nhôm

5.400.000 
Tủ đông Hòa Phát HCF 516S1Đ1, 252L 1 ngăn đông dàn đồng

Tủ đông Hòa Phát HCF 516S1Đ1, 252L 1 ngăn đông dàn đồng

5.900.000 
Tủ đông đứng Hòa Phát HUF-450SR1 208 lít 7 ngăn

Tủ đông đứng Hòa Phát HUF-450SR1 208 lít 7 ngăn

6.700.000 
Tủ đông Hòa Phát HCF 336S1N1, tủ mini 162 lít 1 ngăn dàn nhôm

Tủ đông Hòa Phát HCF 336S1N1, tủ mini 162 lít 1 ngăn dàn nhôm

4.700.000 
Tủ đông Hòa Phát HCF 336S1Đ1, tủ mini 162 lít 1 ngăn dàn đồng

Tủ đông Hòa Phát HCF 336S1Đ1, tủ mini 162 lít 1 ngăn dàn đồng

5.200.000 
Tủ đông Hòa Phát Inverter HCFI 656S2Đ2, 300l 2 ngăn đông mát

Tủ đông Hòa Phát Inverter HCFI 656S2Đ2, 300l 2 ngăn đông mát

7.400.000 
Tủ đông gia đình Hòa Phát HCF 106S1ĐSH – Dàn lạnh đồng

Tủ đông gia đình Hòa Phát HCF 106S1ĐSH - Dàn lạnh đồng

4.500.000 
Tủ Đông Hòa phát HCF-106S1Đ 107 LÍT (1 Ngăn Đông ) – Dàn đồng – Tủ đông mini cho gia đình

Tủ Đông Hòa phát HCF-106S1Đ 107 LÍT (1 Ngăn Đông ) - Dàn đồng - Tủ đông mini cho gia đình

3.990.000 
Tủ đông Funiki  3 cửa HCF-1300S1PĐ3 (742 Lít)

Tủ đông Funiki 3 cửa HCF-1300S1PĐ3 (742 Lít)

14.800.000 
Tủ đông Funiki  2 cửa HCF-1100S1PĐ2 (588 Lít)

Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-1100S1PĐ2 (588 Lít)

11.800.000 
Tủ đông trưng bày Funiki  2 cửa HCF-680S1PĐG (355 Lít)

Tủ đông trưng bày Funiki 2 cửa HCF-680S1PĐG (355 Lít)

10.100.000 
Tủ đông Funiki  2 cửa HCF-830S1PĐ2 (434 Lít)

Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-830S1PĐ2 (434 Lít)

10.000.000 
Tủ đông trưng bày Funiki  2 cửa HCF-500S1PĐG (273 Lít)

Tủ đông trưng bày Funiki 2 cửa HCF-500S1PĐG (273 Lít)

9.200.000 
Tủ đông Funiki  2 cửa HCF-655S2PĐ (270 Lít)

Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-655S2PĐ (270 Lít)

5.600.000 
Tủ đông Funiki  2 cửa HCF-665S1PĐ (352 Lít)

Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-665S1PĐ (352 Lít)

5.500.000 
Tủ đông Funiki  2 cửa HCF-505S2PĐ (205 Lít)

Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-505S2PĐ (205 Lít)

5.200.000 
Tủ đông Funiki  2 cửa HCF-655S2NN (270 Lít)

Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-655S2NN (270 Lít)

5.100.000 

Tủ đông Funiki 2 cửa HCF-665S1NN (352 Lít)

5.000.000 
1 2 4 5

HOTLINE

0986.528.868

HOTLINE

0912.266.167

HOTLINE

0986.518.811

HOTLINE

038.338.3836

HOTLINE

0918.855.196
0986.528.868
Chat Mua Hàng