Tủ lạnh Funiki

8 sản phẩm trong danh mục.

  Tủ Lạnh Funiki FR- 51CD (50L)

  Tủ Lạnh Funiki FR- 51CD (50L)

  2.250.000 
  Tủ Lạnh Funiki FR- 71CD ( 70L)

  Tủ Lạnh Funiki FR- 71CD ( 70L)

  2.400.000 
  Tủ lạnh Funiki FR – 91CD ( 90L)

  Tủ lạnh Funiki FR - 91CD ( 90L)

  2.700.000 
  Tủ lạnh Funiki FR -125CI (125L)

  Tủ lạnh Funiki FR -125CI (125L)

  3.650.000 
  Tủ lạnh Funiki FR- 132CI ( 130L)

  Tủ lạnh Funiki FR- 132CI ( 130L)

  3.850.000 
  Tủ lạnh Funiki FR-152CI (150L)

  Tủ lạnh Funiki FR-152CI (150L)

  4.250.000 
  Tủ lạnh Funiki FR-182CI ( 180L)

  Tủ lạnh Funiki FR-182CI ( 180L)

  4.300.000 
  Tu lạnh Funiki FR-212CI ( 210L)

  Tu lạnh Funiki FR-212CI ( 210L)

  4.730.000 

  HOTLINE

  0986.528.868

  HOTLINE

  0912.266.167

  HOTLINE

  0986.518.811

  HOTLINE

  038.338.3836

  HOTLINE

  0918.855.196
  0986.528.868
  Chat Mua Hàng